Landgoed Maarsbergen

The estate is situated at the foot of the Utrecht Ridge (Utrechtse Heuvelrug), on the edge of the Gelderland Valley (Gelderse Vallei).
Landgoed Maarsbergen is een particulier landgoed, dat inspireert door eigentijds beheer en zorgvuldig behoud van cultureel erfgoed, bos, natuur en landschap. Particulier eigendom kenmerkt zich door eigenheid en continuïteit. Iedere particuliere eigenaar doet wat bij hem of haar past en heeft tot doel het bezit over te dragen aan volgende generaties. Landgoed MaarsbergenHet landgoed wil een voorbeeld zijn en anderen inspireren om zorgvuldig en verantwoord om te gaan met onze leefomgeving en weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst. Het beheer van het landgoed sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van deze tijd. Wij kiezen bewust voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen tot duurzaamheid.

Bekijk voor meer informatie ook de website van Landgoed Maarsbergen

 

 

Kasteel Maarsbergen - zoals in het logo terugkomt

Kasteel Maarsbergen

Kasteel Maarsbergen is eigenlijk Huis Maarsbergen. Tweebeukig huis op rechthoekige grondslag, verzwaard met twee diagonaal tegenover elkaar liggende hoektorens; op de hoeken van de voorbeuk een arkeltoren. De voorbeuk dateert uit halverwege de 15de of de 16de eeuw (proosdijhuis), de achterbeuk uit halverwege de 19de eeuw, de hoektorens uit 1930.  Vermoedelijk is het oudste deel van het huidige huis onderdeel van een herbouw uit 1430. Het kasteel bestond in ieder geval in 1613 uit een omgracht rechthoekig zaalgebouw met op de noordwest- en zuidoosthoek een ronde toren.

In the Area

The Utrecht Ridge is a push moraine that originated in the second last ice age, 150,000 years ago. The Gelderland Valley was the basin of a glacier that pushed sand, gravel, boulders, and clay up to a height of nearly 70 meters. The area is characterised by forests, moors and sand drifts. It’s the second largest forest in the Netherlands.
Utrechtse HeuvelrugThe southern part (about 6,000 hectares) of the Utrecht Ridge has been designated as a National Park. Both private landowners and conservation organisations work together.

The private property, Maarsbergen estate, is part of the National Park.

de Oranjerie

Oranjerie

Behorende bij Huis Maarsbergen en gelegen ten noodoosten ervan staat de Oranjerie. Gebouwd in het midden van de 19de eeuw of later in een opvallende, eclectische stijl. Smal, hoog opgaand bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond met risalerend middendeel en mansardedak; geschilderde gepleisterde plint. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld door drie aaneengesloten smalle, hoge glasdeuren met halfrond bovenlicht.


History

Knight Fulco

In the year 1134 knight Fulco chose this place on the foot of the ridge to build a fortified house in the wilderness: his back against the hill and a panoramic view over the valley. ridder Fulco bid tot de maagd Maria One day he got into a serious fight and tried to escape. He came to the River Maas and saw no other possibility than to jump into the river with his horse and full armour. Fulco prayed to the Virgin Mary and promised to give his possessions to the church if he would reach the other side alive. He survived and so he kept his word. Maarsbergen became a priory of the Abbey of Berne.

In 1650 kocht de Amsterdamse koopman Samuel de Marez Maarsbergen. Met zijn gezin, was hij de eerste particuliere bewoner.

kasteel Maarsbergen - vroegerIn de 19e eeuw drukte Jan Andries Dubois zijn stempel op Maarsbergen en omgeving. Hij paste het park rond het huis aan zijn tijd aan en maakte een begin met de bebossing.
In 1882 kocht Karel Antonie Godin de Beaufort het Huis Maarsbergen met omliggende landerijen. De huidige eigenaren en bewoners van het Huis, zijn zijn nakomelingen.